Fermé

Xây dựng website quảng bá game nội dung bên mình đưa ra thông qua 1 template có sẵn

3 freelances font une offre moyenne de 417 $ pour ce travail

(102 Commentaires)
7.8
einnovention

Hi there! I’ve carefully checked your requirements and really interested in this project of Xây dựng website quảng bá game nội dung bên mình đưa ra thông qua 1 template có sẵn I am a top freelancer and I will do it i Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(154 Commentaires)
7.3
abrcreative786

786 Tôi có thể thiết kế trang web của bạn với Giao diện người dùng / UX rất sáng tạo và hấp dẫn với nội dung / yếu tố rất bắt mắt, theo yêu cầu của bạn, vì vậy hãy cho tôi một cơ hội BẠN MUỐN THIẾT KẾ BAO NHIÊU TRANG Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(28 Commentaires)
4.7