Annulé

project dau tien

Job Description:

- Đầu tiên tôi sẽ gửi 1 bản document phân tích nghiệp vụ để đủ biết và hiểu về nghiệp vụ bên bạn đang mong muốn

- Sau khi đã confirm đủ ý mà bên bạn cần, chúng tôi thực hiện estimate theo tiến độ dự án hoàn thành

- Tôi tin tưởng có thể hoàn thành dự án này theo đúng yêu cầu và kế hoạch đề ra

- Hãy liên hệ với chúng tôi qua vlance hoặc sky: thuannguyen7438

Compétences : Design de site internet, WordPress

Concernant le client :
( 0 commentaires ) Hanoi, Vietnam

Nº du projet : #29717853