Fermé

Tấm Bê Tông Cemboard

2 freelance font une offre moyenne de $375 pour ce travail

jamik414

Hello, I have read your project description and would like to be considered for this project "Tấm Bê Tông Cemboard" We are a team of 25+ professionals having 10+ years of website development, design and database expe Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 4 jours
(8 Commentaires)
4.1
RachitGroup

Hey, hy vọng bạn đang làm tốt :) Tôi là Chuyên gia trong nhiệm vụ này và có sẵn 24x7 cho bạn và có Xếp hạng 5 sao () trong Freelancer.com Sau khi đọc và hiểu dự án của bạn, tôi ở đây để giúp bạn trong dự án này. Tôi Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(1 Évaluation)
3.1