Fermé

Help me write something

6 freelance font une offre moyenne de $16 pour ce travail

phamthaoanh141

Chào anh/chị. Tôi tên là Phạm Thảo Anh. Vì anh/chị sử dụng tiếng Việt trong phần miêu tả nên tôi sẽ sử dụng tiếng Việt trong phần chào giá này. Theo như tôi hiểu, anh/chị đang muốn thuê người dịch các văn bản tiếng An Plus

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(2 Commentaires)
1.6
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
icytuvi

A proposal has not yet been provided

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
AleePham

A proposal has not yet been provided

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
tv5947c7c6c4148

while Im still study , I hope I can be hire for some short project My IELTS score is 5.5 I have video editing skill , translation and caption etc v.v...

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0