Fermé

write a mini game-only Vietnamese

game XẾP HÌNH. Demo: [url removed, login to view]

Yêu cầu: Xây dựng project trên visual studio 2013

1. Hoàn thiện ứng dụng: đẹp, thân thiện

2. Viết mô tả (file word) quả trình hoàn thiện project

3. Nén cả thư mục project + file word thành 1 file

Gợi ý:

1. Sử dụng phương pháp crop image để hiển thị từng phần của ảnh gốc: tham khảo code:[url removed, login to view]

2. Sử dụng ma trận số để tìm hướng đi (1 trong 4 hướng)

3. Sử dụng phương pháp tạo đối tượng giao diện động lúc runtime: tham khảo code: [url removed, login to view]

4. Lưu thông tin vị trí (dòng và cột) vào đối tượng hiển thị ảnh, khi đối tượng bị click thì nhận dạng được toạ độ dòng và cột, từ đó tìm hướng đi

5. Sử dụng class moving để di chuyển đối tượng, sau di chuyển cập nhật ma trận số và thông số vị trí của đối tượng chứa ảnh đc click.

Bạn nào nhận làm thì đưa ra giá nhé, [Removed by [url removed, login to view] Admin]

Compétences : Design de jeux, Développement de jeux, Architecture Logicielle

Voir plus : ph freelancer, ma code, freelancer ng, freelancer exe, game mini project, game mini mobile, java game mini, game mini project java, game mini, game mini field runner

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

N° du projet : #8489985

1 freelance a fait une offre moyenne de 25 $ pour ce travail

Tranoze

A proposal has not yet been provided

25 $ USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0