Fermé

write a mini game-only Vietnamese

game XẾP HÌNH. Demo: [url removed, login to view]

Yêu cầu: Xây dựng project trên visual studio 2013

1. Hoàn thiện ứng dụng: đẹp, thân thiện

2. Viết mô tả (file word) quả trình hoàn thiện project

3. Nén cả thư mục project + file word thành 1 file

Gợi ý:

1. Sử dụng phương pháp crop image để hiển thị từng phần của ảnh gốc: tham khảo code:[url removed, login to view]

2. Sử dụng ma trận số để tìm hướng đi (1 trong 4 hướng)

3. Sử dụng phương pháp tạo đối tượng giao diện động lúc runtime: tham khảo code: [url removed, login to view]

4. Lưu thông tin vị trí (dòng và cột) vào đối tượng hiển thị ảnh, khi đối tượng bị click thì nhận dạng được toạ độ dòng và cột, từ đó tìm hướng đi

5. Sử dụng class moving để di chuyển đối tượng, sau di chuyển cập nhật ma trận số và thông số vị trí của đối tượng chứa ảnh đc click.

Bạn nào nhận làm thì đưa ra giá nhé, [Removed by [url removed, login to view] Admin]

Compétences : Design de jeux, Développement de jeux, Architecture Logicielle

en voir plus : www freelancer o, www freelancer ma, www freelancer h, www freelancer de 3, www freelancer com ng, www freelancer com l, write to ng, write freelancer com, ph freelancer, p&g freelancer, o&g freelancer, n 2 game, m&b freelancer, ma code, h www freelancer com, http www freelancer com download, http www freelancer ch, https www freelancer ma, https www freelancer h, https www freelancer de, https www freelancer com u, https www freelancer com tr, https www freelancer com d, https www freelancer com admin, https freelancer com download

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

Nº du projet : #8489985

1 freelance fait une offre moyenne de $25 pour ce travail

Tranoze

A proposal has not yet been provided

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0