Fermé

Tìm hiểu sharepoint và ứng dụng quản lý hành chính đại học điện lực

Chủ yếu xây dựng hệ thống quản lý hành chính đại học điện lực

Compétences : Sharepoint

en voir plus : sharepoint 2007 skin design octoberbear, sharepoint help desk, handle help desk sharepoint, sharepoint custom activity add list, sharepoint modify webpart helpdesk, skinning sharepoint, know sharepoint document net, sharepoint banners, mail link sharepoint

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

Nº du projet : #8538435

2 freelance font une offre moyenne de $351 pour ce travail

vinhnguyen1019

Nghiên cứu và tìm hiểu dự án. Thực thi dự án một cách tốt nhất. Kinh nghiệp thực hiện các dự án excel, word, powerpoint chuyên nghiệp. Sẵn sàng hỗ trợ hậu tư vấn.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0
hungcd

Liên hệ để thảo luận thêm thông tin về dự án trên nền tảng sharepoint 2010, 2013. skype: [url removed, login to view]

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 30 jours
(0 Commentaires)
0.0