En cours

Sale Website

Nội dung

Tìm kiếm khách hàng!

Chào tất cả các bản freelancer,

Mình đại diện cho CTY WA website: [url removed, login to view]

Hiện tại cty mình đang cần các các bạn làm sale website,

Công việc cụ thể là tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế website

Thù lao được trả theo năng lực, hiện mức hoa hồng cty mình đề xuất là 10% giá trị hợp đồng được ký kết. (Có thể tăng tùy theo trường hợp cụ thể)

Rất mong muốn được cộng tác cùng các bạn.

Dịch vụ

Dịch vụ khác

Ngân sách

[url removed, login to view]đ - [url removed, login to view]đ

Compétences : Ventes

Voir plus : hi web, website find web developer

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

N° du projet : #12715460

Décerné à :

humkodesign

Hi, I can help you design this project. We are one of the most well established IT Providers around the UK. Contact for further details. Thank you! Humko .co.uk

3222222 ₫ VND en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0