Fermé

Nhân viên bán hàng rượu mơ

+ Liên hệ và giới thiệu sản phẩm tới đại lý rượu

+ Tìm kiếm, mở kênh phân phối rượu mơ Núi Tản

Compétences : Ventes

Voir plus :

Concernant l'employeur :
( 3 commentaires ) Hanoi, Vietnam

N° du projet : #14863339