Fermé

Cần người hoàn thiện cổng truyện [login to view URL]

Hiện tại mình đang cần người tiếp tục phát truyện cổng truyện online của trang VipTruyen.Vn.

Nếu bạn chuyên về php hãy tham gia dự án của bọn mình. Giá hoàn thành website là 3 triệu đến 5 triệu. Nếu các bạn muốn tham gia vào dự án của mình thì sẽ thảo luận thêm.

Yêu cầu của mình là các bạn tiến hành sửa chữa và nâng cấp cổng truyện [url removed, login to view] theo yêu cầu của mình. Các bạn tải bản phác thảo của mình tại: [url removed, login to view]%A3n+Th%E1%BA%A3o+Thi%E1%BA%BFt+K%E1%BA%BF+C%E1%BB%95ng+Truy%E1%BB%87n+Ho%C3%A0n+Ho%C3%A0n+Ch%E1%BB%89nhVipTruyen+%283%[url removed, login to view]

Mình đang ở Sài Gòn, nên muốn làm việc với những người ở đây, hoặc ở Đà Nẵng, Quảng Nam, Quãng Ngãi.

Kỹ năng yêu c

Compétences : PHP, Design de site internet

en voir plus : www bb&t.com, t$c, online c#, hi mu, bb&t com, bb&t, bb & t, bb t, ba com, gay c, firmware opensource para c, design webstore c a amazon, tira c, oracle ddl c , 7 c lzma, insis c

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

Nº du projet : #8451666

7 freelance font une offre moyenne de $138 pour ce travail

gopalvora

Hi I have gone through the details of your project and we find it well within our capabilities. I offer a wide range of services, including Web design, PHP/MySQL web application development, Open sources like Joo Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 6 jours
(371 Commentaires)
7.9
khoahuynhpro

Hello Dear!, I am really interested to work on this project, i am sure do quality work. I can start the work now , and can provide the best services from my end. Please come on chat to discuss more about the project Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 10 jours
(140 Commentaires)
6.4
sstechwebindia

Hello, Greetings! I have a team of experience developers and a long list of satisfied clients...offering you very cheap rate with sure result...so please give us a chance to start business relation. ==Skill we h Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(98 Commentaires)
6.4
ngoaipho

A proposal has not yet been provided

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 10 jours
(12 Commentaires)
3.8
minhphamit1602

Hiện tại mình chuyên về ngôn ngữ PHP, công việc thiết kế và code chức năng website. Mình muốn có tìm việc làm thêm online. Nếu bạn có nhu cầu xin liên hệ: 0966310922 or sky: minhphamit

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(1 Évaluation)
1.1
visionsoft7

Dear Prospect Hiring Manager. Thank you for giving me a chance to bid on your project. i am a serious bidder here and i have already worked on a similar project before and can deliver as u have mentioned I have Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(1 Évaluation)
0.3
timnguyen163

Có kinh nghiệm 2 năm học tập và nghiên cứu PHP. Rất muốn tham gia vào dự án của bạn, hy vọng được làm việc với bạn.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 9 jours
(0 Commentaires)
0.0
huuthanhdtd1

プロポーザルはまだ届いていません。

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0
lamabao

Chào bạn Mình mới gia nhập vào freelance ,Hiện tại mình có 4 năm kinh nghiệm làm website và phần mềm với các ngôn ngữ như php,ruby,python,asp.net ,mvc .....Và mình đang làm cho công ty Ivivu bạn có thể bào website htt Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0