Terminé

Prosta mobilna strona oparta na php/sql

Stworzenie prostej, przejrzystej mobilnej strony do umieszczenia na naszym serwerze IIS (Windows 2012 R2 server) z obsługą php 5, prezentującej dane z tabel w pliku MsAccess (połączonych przez ODBC z lokalnym serwerem MSSQL) na podstawie zadawanych na stronie filtrów.

Mapa strony:

1. Logowanie (użytkownik i hasło) - pobierane z tabeli "użytkownicy"

2. Menu główne z trzema statycznymi przyciskami + przycisk log-off

3. Podmenu 1 - dane skumulowane o ilości i wartości produkcji na każdym z n wydziałów (wydziały pobierane z tabeli, dane do skumulowania pobierane z tabeli) - przy każdym wydziale przycisk otwierający stronę z podmenu 1.1 oraz przycisk powrotu do menu głównego.

4. Podmenu 2 - wybór numeru zamówienia z listy zamówień pobieranej z tabeli (lista powinna rozwijać się za pomocą wbudowanych w przeglądarkę smartfonu mechanizmów) - po wybraniu numeru zamówienia przycisk otwierający podmenu 2.1 oraz przycisk powrotu do menu głównego.

5. Podmenu 3 - wybór numeru zlecenia produkcyjnego z listy zleceń pobieranej z tabeli (lista powinna rozwijać się za pomocą wbudowanych w przeglądarkę smartfonu mechanizmów) oraz pozycji tego zamówienia - również lista z tabeli - po wybraniu numeru zlecenia i pozycji - przycisk otwierający podmenu 3.1 oraz przycisk powrotu do menu głównego.

Podmenu 1.1- wyświetlenie sformatowanej tabeli zawierającej przefiltrowane wg departamentu z podmenu 1 rekordy. Możliwość wysłania widoku tabeli ze smartfonu na maila/sms etc. (wg możliwości smartfonu)

Podmenu 2.1- wyświetlenie sformatowanej tabeli zawierającej przefiltrowane wg numeru zamówienia z podmenu 2 rekordy. Możliwość wysłania widoku tabeli ze smartfonu na maila/sms etc. (wg możliwości smartfonu)

Podmenu 3.1- wyświetlenie sformatowanej tabeli zawierającej przefiltrowane wg numeru zlecenia i pozycji z podmenu 3 rekordy. Możliwość wysłania widoku tabeli ze smartfonu na maila/sms etc. (wg możliwości smartfonu)

Format tabel do ustalenia (kolumny)

Mogę przygotować w pliku MsAccess gotowe kwerendy do każdego menu wraz z opisem.

Strona musi być przejrzysta i łatwa w obsłudze. Każda strona musi zawierać nagłówek z logo i opisem strony/podstrony - do ustalenia.

Kontrolki (listy rozwijane, pola tekstowe) musza być kompatybilne z mechanizmami smaftfonu - szybkie przewijanie i wybieranie)

Compétences : ASP, HTML, MySQL, PHP, SQL

en voir plus : sent email php sql, php sql flash, code source sms gateway php sql, php, create login connection php sql, convert static web page dynamic php sql, php sql oscommerce, php sql sample code, ikariam php sql, mssql php sql injection, web development languages html php sql, dynamic link php sql database, php sql site, basic php sql page, create online reservation system php sql apache, flash php sql highscore

Concernant l'employeur :
( 1 commentaire ) Szczecin, Poland

Nº du projet : #17253570

Décerné à:

techworking

We can start immediately Dear sir, Greeting of the day! I have gone through your project details which is Prosta mobilna strona oparta na php/sql . We have huge experience of Website development. We are expert Plus

%selectedBids___i_sum_sub_7% %project_currencyDetails_sign_sub_8% EUR en 10 jours
(2 Commentaires)
0.9

16 freelance font une offre moyenne de €170 pour ce travail

maxsmith8

Hello there, PRESTASHOP EXPERT !! I am interested and ready to start, lets discuss with details. Please visit our profile and see our project reviews https://www.freelancer.com/u/maxsmith8.html looking fo Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 2 jours
(227 Commentaires)
8.0
hawkscodeaus

Hi there, Greetings! I am experienced in Web Development for the past 8+ years & provide the best solution at a stipulated time & cost. We believe that we can create a site that is simple to navigate and has a pro Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(115 Commentaires)
7.5
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% EUR en 1 jour
(60 Commentaires)
6.2
techwobit

Hello, I have 100% work completion rate .I always provide fastest results with quality. I have an experience of more than 10 years in web development and maintenance. I have in-depth knowledge of php, mysql, javascript Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 5 jours
(16 Commentaires)
5.4
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(9 Commentaires)
5.1
seefattechnologi

Hey!! I am highly interested in your project. I am having 5+ years of experience in web development as well as have expertise in CMS (Wordpress, Magento, joomla), PHP ( Custom + core), Framework (Laravel, Codeign Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(24 Commentaires)
4.9
soniabajpai

Witam, przeczytałem twoje wymagania i jestem szczęśliwy, mogąc ci pomóc, uprzejmie udostępnij arkusz excel dla każdego menu i daj mi znać więcej szczegółów, czekając by przedyskutować więcej z tobą, dzięki Sonia

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(21 Commentaires)
4.6
wibmancreations

Respected, I hope you are doing good. I am a Full Stack Developer. I have 6 years experience as a Full Stack Developer. I can start this project asap after a complete discussion about the project. As per your Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(15 Commentaires)
4.6
rohit554ITHUB

Hello, I have 6+ years experience in PHP, WordPress & Codeigniter. I Read your job description, I'm interesting in your job. we feel that we are suitable for the job. As a senior WordPress expert, I'll be glad Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(11 Commentaires)
3.6
Infourier

Hello, We are a hard-working web-development company We can develop cross-browser, W3C compliant good quality professional websites. We have gone through your requirement and have done this kind of work in th Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(2 Commentaires)
3.7
shwetankit

Dear Sir, I have gone through your requirement and things are clear to [login to view URL] share details and ping me for further discussion. Spare a moment on our previous work [login to view URL] [login to view URL] Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 3 jours
(3 Commentaires)
2.8
dilshadabdal

Hello, Hope you're doing great !! I have good work experience in Wordpress. I have developed several websites using Wordpress.I have also good knowledge of Code Igniter, Cake Php and Yii Frameworks. I am really good Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 2 jours
(3 Commentaires)
2.5
vandanavishwaka9

Hi, I have similar work experience in this work. i love to complete this task on given schedule. please share you requirement specification details.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 10 jours
(6 Commentaires)
2.1
expertworld1

I’m excited to share with you the proposal , i am an expert in project you mentioned , Imagination and creativity can change the world . I guarantee you to submit the work within timeline and as per your expecta Plus

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% EUR en 1 jour
(1 Évaluation)
0.0
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% EUR en 10 jours
(0 Commentaires)
0.0