Fermé

Thiết kế Pop Up (Có animation) Game 2D -- 4

Thiết kế popup mới cho game. Popup có animation.

Đã có ý tưởng và hình demo, cần thiết kế pop up theo style hiện có của game.

Yêu càu của pop up trong file đính kèm.

Vui long inbox để biết thêm chi tiết.

Compétences : Photoshop

en voir plus : animation websites that you don t need to sign up, export 3ds max animation game, animation game cinematics, guitar animation game, poker flash animation game games, flash animation game, mouse animation game, sprite fish animation game, animation game moves, design youre gangster animation game, flash animation game interface, modeling animation game youtubes, flash animation game hit buy money, explosion animation game, animation game projects

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

Nº du projet : #12632174