Annulé

MLM Projekt zskn 4 novch partnero/zkaznko

Cílem projektu je získat a zeregistrovat 4 nové partnery/zákazníky pro naši obchodní síť. Noví partneři/zákazníci si zakoupí a zaplatí některý z balíčků videoproduktů distribuovaný v naší síti. Samotné produkty jsou SW služby na bázi videa určené pro presentaci firem a jejich komunikaci se zákazníky, případně vnitrofiremní komunikaci (např. video email, video responder, video news letter, videokonference, videoblog, napojení na sociální sítě …). Zájemci o partnerstí pak spolupracují formou referenčního marketinku na rozvoji naší distribuční sítě a využívají této příležitosti k přivýdělku nebo rozšíření svého podnikání.

Vaše práce dle tohoto zadání: Vytipování potenciálních partnerů/zákazníků, pozvání na webinář, ve spolupráci se sponzorem následný rozhovor se zájemcem, navigace/podpora zájemce při uzavření smlouvy na Internetu.

Vaše odměna:

1. Základní provize – 150 Kč za každého Vámi získaného platícího partnera/zákazníka(koupí a zaplatí produktový balíček) při splnění Akceptačních podmínek

2. Bonus – 2000 Kč pokud získáte 4 nové platící partnery/zákazníky při splnění Akceptačních podmínek

Příklady Vaší odměny:

a) Získáte 1 (2 nebo 3) nové zákazníky – Vaše odměna bude 150 Kč (300 Kč nebo 450 Kč)

b) Získáte 4 nové zákazníky – Vaše odměna bude 2600 Kč.

Vaše práce na tomto projektu skončí v okamžiku, kdy Vámi získaný čtvrtý partner/zákazník uhradí jím zakoupený produkt prostřednictvím své CC nebo dosažením deadline projektu, podle toho co nastane dříve. Pro účely vyplacení odměny je kalendářní den, ve kterém bude ukončena Vaše práce na projektu, dnem ukončení projektu (DUP).

Pro vyplacení Vaší odměny využijeme Milestone Payment Systém serveru [url removed, login to view], když budou splněny akceptační podmínky projektu. Platba bude rozdělena na dvě části:

Část 1 – (Milník pro Základní provize) – Vaši základní provizi uvolníme k proplacení po ověření připsání plateb nových partnerů/zákazníků za zakoupené produkty na náš účet a splnění akceptačních podmínek do 5 kalendářních dnů po DUP.

Část 2 – (Bonus) – Váš nárok na Bonus uvolníme k proplacení při splnění akceptačních podmínek 18. června 2012 na konci pracovního dne.

Akceptační podmínky:

1. Noví partneři/zákazníci zakoupí a zaplatí své produkty výhradně prostřednictvím specifikovaného webu (URL bude sděleno v okamžiku zahájení projektu)

2. Nebude překročena deadline projektu konec pracovního dne 26. května 2012.

3. Průběžně nám budete reportovat údaje potřebné pro identifikaci Vámi získaných partnerů/zákazníků, kteří zakoupili videoprodukt (datum nákupu, křestní jméno a příjmení, jejich emailovou adresu užitou při registraci, stát ve kterém žije – uvedený při registraci, jazyk pro komunikaci).

4. Nejpozději druhý kalendářní den po DUP nám zašlete finální seznam Vámi získaných zákazníků, abychom jej mohli porovnat s naší databází platících partnerů/zákazníků. Pouze shodné záznamy budou akceptovány jako výsledek Vaší práce.

5. Pro získání zákazníků není dovolen spam a neetické praktiky. Porušení tohoto pravidla je důvodem k okamžitému ukončení spolupráce a Vaše vyřazení z projektu.

6. Není možné akceptovat zaplacení produktů prostřednictvím ukradených/zpronevěřených platebních karet.

7. Pokud platící partner/zákazník ukončí smlouvu s námi do 3 dnů po zakoupení produktů a zažádá o vrácení peněz, nebudeme takového zákazníka započítávat do počtů rozhodných pro Vaše odměny.

Máte možnost v průběhu projektu využívat našeho podpůrného systému při získávání zákazníků. Zejména se jedná o využití našich profesionálně vedených webinářů (v různých jazycích), součinnost při rozhovoru se zákazníkem po ukončení webináře.

Uvítáme zahájení projektu ASAP.

Pokud vidíte reálnou možnost získat více nových partnerů/zákazníků, informujte nás. Můžeme pro Vás vypsat následný projekt navazující na tento s prémiovými bonusy (až 20000Kč). Pokud budete mít zájem o svoji vlastní registraci do mého MLM týmu navštivte [url removed, login to view]

Compétences : MLM

en voir plus : www m freelancer com, www jako o com, www freelancer si, www freelancer se, www freelancer o, www freelancer com ve, www freelancer com r, www freelancer com b, www freelancer co k, www dn com, v freelancer, r v freelancer, pak freelancer com, pak freelancer, ov r, m&e freelancer, m&b freelancer, jako o com, jako freelancer, freelancer z

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Prague, Czech Republic

Nº du projet : #1639808