Fermé

Napisz oprogramowanie

Zlecę wykonanie panelu do administracji użytkownikami w Angular 1.4.

Część serwerowa do zamockowania.

Wymogi ogólne dla panelu:

- łatwy do ostylowania CSS osobny plik

Panel ma zawierać następujące funkcjonalności:

[url removed, login to view] użytkowników z wyszukiwaniem loginie, państwie, roli. Kliknięcie na przycisk szukaj wywołuje wyszukiwanie w REST (listUsers). Dane takie jak państwa oraz role do filtrów zwracane przez osobne serwisy REST (do zamockowania). Uprawnienia UserReadonly, UserWrite pobierane z mock.

+Dane prezentowane na liście:

> Username

> Roles rozdzielone przecinkami. W przypadku wychodzenia tabeli poza obszar widoku łamane po przecinku (łącznie bedzie 7 ról)

> Countries jak w przyp. role

+Tryby działania

> UserReadonly tylko do odczyt danych

> UserWrite odczyt/zmiana/tworzenie

+Inicjacja:

> lista - dane z REST offset 0 wielkość strony domyślna (20)

> kontrolki do filtrowania - dane z REST osobny serwis dla państ i ról

+Filtrowanie:

> login - pole tekstowe

> państwo - rodzaj dropdown z filtrowaniem po nazwie (inteligentne combo) wiele wartości do wyboru

> role - J.w. User wyszukuje po rolach wybranych z listy. Do zaznaczenia wiele ról.

Uwaga A: filtry mają być zapamiętywane między kolejnymi ekranami (stan po stronie UI)

Uwaga B: Informacje o wybranych kryteriach mają być widoczne na ekranie wyszukiwania.

+Interakcje:

> Wejście w pozycje - Kliknięcie na pozycji z listy przechodzi do ekranu:

- podglądu danych użytkownika (tryb UserReadonly)

- tworzenia/edycji użytkownika (tryb UserWrite)

> Przycisk tworzenia użytkownika widoczny w trybie UserReadonly lub niewidoczny w trybie UserWrite

> Przycisk ClearAll czyści kryteria wyszukiwania

> Obsługa stronicowania

- Pole liczbowe z il. rezultatów na strone

- Przeciski lewo/prawo do zmiany stron. Kliknięcie wywołuje REST z offset danych, wielkością strony.

[url removed, login to view] użytkownika

+Dane prezentowane

> Username

> First name

> Last name

> Email

> Active (Yes/No)

> Roles

> Countries

+Tryby działania

> UserReadonly tylko do odczytu danych. Wszystkie dane tylko teskstowe/brak kontrolek do wprowadzania.

- państwa: tekst rozdzielony przecinkami (uwaga na łamanie zawartości jak w przyp. listy)

- role: tekst rozdzielony przecinkami (j.w)

- Active można użyć kontrolki typu radio wygaszonej (kolor szary)

- pozostałe: zwykły teskt

> UserWrite odczyt/zmiana/tworzenie

+Inicjacja:

> wejście przez UserReadonly lub z pozycji na liscie: inicjacja z REST-Mock getUser

> wejście przez UserWrite: niezainicjowane

+Wprowadzanie (UserWrite):

> Wejście przez "Create user" z ekranu listy (Tworzenie)

- Username:

[url removed, login to view] wpisaniu pierwszej litery username wyświetla się lista z podpowiedziami z której można wybrać użytkownika. Lista jest zawężana w po wprowadzeniu kolejnych liter w username. Wywołanie REST (ex. getUserHint) po wprowadzeniu znaku.

[url removed, login to view] wyborze użytkownika z listy pola:

First name,

Last name,

Email,

countries (zawsze 1 pozycja)

są uzupełnianie (REST)

- Active YES/NO - radio domyślnie zaznaczone YES

- Roles wybór ról przez multiselect

- Countries j.w.

Wymagalność pól:

- Username użytkownik wybrany z listy

- Roles conajmniej 1 rola wybrana

- Countries conajmniej 1 państwo zaznaczone

Interakcje:

- klikniecie na przycisku create wywołuje:

[url removed, login to view] wymagalności

[url removed, login to view] createUser.

> Wejście przez kliknięcie na pozycji na liście userów (Edycja)

- kontrolka wybór usera (username), First name, Last name, Email - nieaktywne tak jak przy UserReadonly

- countries z REST wybór przez multiselect

- Roles z REST j.w.

Wymagalność pól:

jak przez "Create user"

Interakcje:

- klikniecie na przycisku Create wywołuje:

[url removed, login to view] wymagalności

[url removed, login to view] updateUser.

- kliknięcie na przycisku Cancel wraca do listy userów.

Compétences : Angular.js, Javascript

en voir plus : Napisz oprogramowanie, sddl ci, php ci codeigniter programer, file uploading class php ci, design anlysis connecting rod ci engine temperature distribution, ci webshop codeigniter, ci sample cms, ci package, ci manager linux, ci logos, ci logo design, ci logo, ci indicator mq4, ci design, ci centosconsole

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Poland

Nº du projet : #14888008

5 freelance font une offre moyenne de zł466 pour ce travail

OrangeTechsol

Hello sir how are you?? please read my review what client said about my work. i have 3+ experience developer in angularJS let me know your best time to more discuss Thanks

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% PLN en 3 jours
(21 Commentaires)
5.3
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% PLN en 3 jours
(9 Commentaires)
4.4
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% PLN en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% PLN en 10 jours
(0 Commentaires)
0.0
patrykrusin

Dzień dobry, Chętnie wykonalibyśmy dla Państwa zlecenie. Budżet jednak z pewnością będzie większy, jak zakładany w opisie. W razie zainteresowania proszę o kontakt, przygotuję wycenę. [login to view URL] Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% PLN en 40 jours
(0 Commentaires)
0.0