Fermé

Install Something at my Home

9 freelance font une offre moyenne de $23 pour ce travail

AndreasAr

A proposal has not yet been provided

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
Dav1712

Բարև ձեզ․ Ես լիովին պատրաստ եմ համագործակցել Ձեզ հետ․ Ինձ թվում է միասին կարող ենք կատարել բավականին հաջողակ աշխատանքներ․․․ Իմ առաջ դրված յուրաքանչյուր խնդրի լուծման համար անում եմ ամեն բան․․․

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
zepur88

Hello dear, What do you need to install at your apartment? Can you please specify, so I can know if I would be able to do that. Thank you

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
lyoooov

Hi i am Levon from Armenia. With my master degree in management and having enough skills in programming and IT,i hope i can be good candidate for Your job.

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
marina83812

well .. please point what exactly you want to installation ? if you want to give this project to me I will be thankful ..

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0