Fermé

Socks5 Scanner

MÌnh cần viết phần mềm theo yêu cầu , chi tiết mình có đính kèm ([url removed, login to view])

Yêu cầu : Cần hiểu về UDP / TCP . Socket , xử lý dữ liệu lớn nên mình cần người có kinh nghiệm chút . Ai thấy mình làm dc thì chào giá nhé . Nếu viết luôn các công nghệ mình sử dụng càng tốt

Ngôn ngữ : Python hoặc Java

Note: I'm only accept Vietnamese

Compétences : Programmation C, Conception graphique , Java, Python, Architecture Logicielle

en voir plus : proxy scanner, socks5 list fresh, anonymous proxy checker, socks proxy list, Thất Tình (MV Thái Đầy Cảm Động) - Trịnh Đình Quang, A a s t h a I m e g i g, freelance convert python to c, coursework help programming database web design javascript java php sql python cc c++ mysql tutor, python for c programmers, việc làm tuyển dụng telemarketing tại hồ chí minh, việc làm tuyển dụng graphic designer tại hồ chí minh, việc làm php developer tại đà nẵng đà nẵng, việc làm personal assistant to tại đà nẵng đà nẵng, việc làm interior designer architect tại đà nẵng đà nẵng, việc làm graphic designer tại đà nẵng đà nẵng

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Dalat, Vietnam

Nº du projet : #15637596

3 freelance font une offre moyenne de ₫11944444 pour ce travail

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% VND en 10 jours
(29 Commentaires)
5.5
FullStackService

i am java/javafx, socket expert and have full experience for 12 years. java/javafx is my top skill and passision. i can provide most quality and high speed. if you want to success, please contact me. Relevant Skills a Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% VND en 10 jours
(4 Commentaires)
4.8
ITPyramid85

java / javafx là kỹ năng hàng đầu của tôi và tôi có thể hoàn thành dự án của bạn đầy đủ. tôi có thể cung cấp chất lượng và tốc độ cao nhất. nếu bạn muốn thành công, hãy liên hệ với tôi. Relevant Skills and Experience Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% VND en 10 jours
(2 Commentaires)
3.8