Find Jobs
Hire Freelancers

مصمم كروت دعوة

$10-30 USD

Fermé
Publié il y a 3 mois

$10-30 USD

Payé lors de la livraison
مصمم كروت دعوة I am looking for a talented designer to create a wedding invitation card for my personal use. Requirements: - The invitation card should have a modern and minimalist design style. - It should reflect the elegance and simplicity of a wedding celebration. - The design should be unique and creative, making it stand out from traditional invitation cards. Skills and experience: - Proven experience in designing wedding invitation cards. - Proficiency in modern and minimalist design styles. - Ability to create unique and creative designs that capture the essence of a wedding celebration.
N° de projet : 37510325

Concernant le projet

31 propositions
Projet à distance
Actif à il y a 2 mois

Cherchez-vous à gagner de l'argent ?

Avantages de faire une offre sur Freelancer

Fixez votre budget et vos délais
Soyez payé pour votre travail
Surlignez votre proposition
Il est gratuit de s'inscrire et de faire des offres sur des travaux
31 freelances proposent en moyenne $26 USD pour ce travail
Avatar de l'utilisateur
Hi there, I can help you on your ( Invitation card Design) project and can design it as per the desires. I can deliver you the files in various formats like AI, PDF, EPS, SVG, JPG and transparent background PNG that are editable and printable. **My specialty is- I never miss deadlines, and never compromise quality.** You can know more about me here: https://www.freelancer.in/u/GraphicFuture93?w=f&ngsw-bypass= Please feel free to reach out with any questions or queries you may have. Regards, Preet!
$18 USD en 1 jour
4,9 (1931 commentaires)
8,2
8,2
Avatar de l'utilisateur
Greetings! I'm excited to get started on your “ Invitation card design “ project. I am confident that I can deliver 1st draft within 24 hours or less, as per your request. I have 7 years’ experience in this same kind of project. I guarantee unique concepts, multiple rounds of revision, and 100% satisfaction. Rest assured, I’d provide all sources and unprocessed files such as. JPG, PNG, AI, PDF, and .eps. Please check out my Freelancer portfolio at: https://www.freelancer.com/u/giritech Let’s discuss your project in more detail. Thank you! Technospike
$30 USD en 1 jour
4,8 (1895 commentaires)
8,5
8,5
Avatar de l'utilisateur
HEY!! I can design a new clean-looking (wedding invitation card design with digital and all copy rights). I work as a full-time Graphic designer having professional experience in Illustrator, Graphic Design, 3D Design, Flyers, Logo Design and Photoshop. Let us create an Amazing, Elegant and Eye-Catching Design for you! surely reach out your expectations. I am committed to continual professional development in our field. We offer you: # Original and professional concepts. # FREE Revisions # 100% Satisfaction # Editable source file Regards,Jhanvi (Sunrise Web Technology ).
$14 USD en 1 jour
4,9 (1109 commentaires)
7,6
7,6
Avatar de l'utilisateur
Salutations! I am excited to submit my application for the graphic design project [ Invitation card design ]. As a freelance graphic designer with several years of experience in the field, in my portfolio, you will find a variety of designs that showcase my abilities, including logos, brochures, websites, and other marketing materials. I am skilled in using a range of design software, including Adobe Photoshop, Illustrator, and InDesign. My goal is to create designs that not only look great but also effectively communicate your brand message and help you achieve your business objectives. I am excited about the opportunity to work with you and create designs that will help your business stand out in a crowded Best regards, Neelam Joshi
$25 USD en 1 jour
4,9 (666 commentaires)
7,6
7,6
Avatar de l'utilisateur
Hi, I have read your project post regarding " Invitation card designer" design and I am interested to work on its design. Assured QUALITY design no INITIAL PAYMENTS pay after work is done. Check portfolio to have an idea about skills & quality https://www.freelancer.com/u/eyenetindia Having more then 8+ years of experience of working on different designing software's Like, Adobe PHOTOSHOP and Adobe ILLUSTRATOR. Give me a one chance to turn your idea into reality, Rest we can discuss more in Chat. Thanks, Janki
$20 USD en 1 jour
4,8 (916 commentaires)
7,8
7,8
Avatar de l'utilisateur
Hi there, I summarize all the Descriptions and provide you with an Elegant and Attractive Design. I am a Professional Designer with 7 years of experience. I have worked on several similar projects, I can deliver quality work to tight deadlines. You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/decentdesigner2 I'm interested to hear more about the project If you award me the project I'd be very happy to discuss this further and get started for you as soon as possible. Thanks! Hamza
$20 USD en 1 jour
4,9 (307 commentaires)
7,1
7,1
Avatar de l'utilisateur
Hi there I went through your project description and it seems like I am great fit for this job. I have 5+ years of experience on Graphic Design, Photoshop, Business Cards, Photoshop Design, Flyer Design I would like to grab this opportunity and will work till you get 100% satisfied with our work. - I assure you of smooth communication and high-quality work totally according to your satisfaction. - I will be online 24/7 and will work with you whenever you are comfortable and available. - You will be 100% satisfied with the end result and will keep on working until you are pleased with us. Let's get in touch via chat, Waiting for your positive response. Regards, Kanwal U.
$10 USD en 1 jour
4,9 (73 commentaires)
6,3
6,3
Avatar de l'utilisateur
Hello!! I can craft an elegant and unique wedding invitation, blending modern and minimalist design for a memorable celebration. Let's make your special day stand out! You will get a great design as per your requirement I will provide you with all format files including AI, PNG, JPEG, EPS, PDF, and PSD, With unlimited revision. You can see an example of one of those projects in my portfolio here: https://www.freelancer.com/u/humartist101 Thanks Humayo
$12 USD en 1 jour
4,9 (228 commentaires)
6,2
6,2
Avatar de l'utilisateur
مرحبًا!! ارفع مستوى حفل زفافك بدعوة مصممة بشكل فريد! من خلال سجل حافل في تصميم بطاقات الزفاف، سأقوم بإنشاء تحفة فنية حديثة وبسيطة تعكس أناقة احتفالك. أنا مهتم جدًا بهذا المشروع وأود أن أقدم لك خدماتي الإبداعية. أقوم بإجراء مراجعات غير محدودة حتى تحصل على ما تبحث عنه. سوف تحصل على هذه التنسيقات بعد الانتهاء من AI وSVG وPNG وJPEG وEPS وPDF وPSD وWEBP. تحقق من محفظتي هنا. https://www.freelancer.com/u/AhmyyHere2463 يعتبر أحمد.
$12 USD en 1 jour
5,0 (175 commentaires)
5,9
5,9
Avatar de l'utilisateur
Hi, Nice to meet you I'm a talented and creative design expert and I can create a wedding invitation card for your personal use in professional way and timely manner according to your instructions. I will provide you 5 concepts with unlimited round of revision till you will be satisfied and provide you vector Source Files Formats: AI | PNG | EPS | SVG | PDF | PSD | JPEG. https://www.freelancer.com/u/Ideomatix So, just hit the chat button, share complete details and get your job done, I can start your project right now. Thanks!
$15 USD en 1 jour
5,0 (77 commentaires)
4,9
4,9
Avatar de l'utilisateur
Dear Client, Your quest for a modern, minimalist wedding invitation resonates perfectly with our expertise. With over 6 years of experience in crafting exquisite wedding invitation designs, we're committed to delivering a unique, elegant card that encapsulates the simplicity and beauty of your celebration. Our portfolio showcases a mastery of modern and minimalist design styles. We understand the significance of creating an invitation that stands out, reflecting the essence of your special day while maintaining a unique touch. We assure you of a creative, one-of-a-kind design that sets your invitation apart from traditional norms, ensuring it exudes elegance and sophistication. Explore our portfolio here: https://www.freelancer.com/u/wizardofdesign Our streamlined workflow promises prompt delivery without compromising on the superior quality you seek. We're dedicated to providing the fastest turnaround at competitive rates. Let's collaborate to create a wedding invitation that perfectly mirrors the elegance and uniqueness of your celebration. Regards,
$30 USD en 1 jour
4,9 (44 commentaires)
5,1
5,1
Avatar de l'utilisateur
Hi there, My name is Sadia and am a freelance graphic designer with 10 years of professional experience. I am passionate about creating beautiful and impactful designs and will make a perfect wedding invitation card for your personal use. I understand the importance of making a good first impression and specialize in creating memorable Invitation card designs. My designs are the perfect combination of creativity, professionalism, and sophistication. I believe in the power of collaboration, so I always work closely with my clients to meet their needs. If you're looking for a designer who can create an Invitation Card that will make a lasting impression on your Relatives. I'm confident that I can deliver. Please feel free to contact me if you would like to discuss your project further. Sincerely, Sadia
$25 USD en 1 jour
5,0 (14 commentaires)
4,6
4,6
Avatar de l'utilisateur
مرحبًا! اجعل حفل الزفاف الخاص بك لا ينسى من البداية! بفضل خبرتي في تصميم دعوات الزفاف، سأقوم بصناعة بطاقة حديثة وبسيطة تشع بالبساطة والتفرد. أنا مهتم حقًا بتنفيذ هذا المشروع وتقديم خدماتي الإبداعية لك. أنا ملتزم بإجراء مراجعات غير محدودة حتى نحقق النتيجة التي تسعى إليها. عند الانتهاء، ستتلقى تنسيقات مثل AI وSVG وPNG وJPEG وEPS وPDF وPSD وWEBP. لا تتردد في تصفح معرض أعمالي من خلال زيارة: https://www.freelancer.com/u/khalidaziz10222 يعتبر، خالد أ.
$12 USD en 1 jour
4,9 (20 commentaires)
4,2
4,2
Avatar de l'utilisateur
I am here to help you with your wedding invitation card design. As a proven designer with experience in creating wedding invitation cards, I am knowledgeable in modern and minimalist design styles. My skills include proven experience in designing wedding invitation cards as well as proficiency in creating unique and creative designs that capture the essence of a wedding celebration. Additionally, I have access to Adobe Photoshop and other relevant software which will enable me to produce the perfect result for your card quickly and efficiently. I am confident that my expertise combined with my commitment to deadlines and quality will provide the results you are looking for in terms of elegance and simplicity as well as uniqueness. Moreover, if you choose me for this job, you can rest assured that you will get professional work in a short period at an extremely competitive rate. My portfolio showcases my previous work and demonstrates my ability to edit images to meet the specific needs of my clients. Please feel free to contact me at your convenience to schedule a chat. I am ready to discuss your likeness over chat so we may both get on to one page Thanks & Regards Moamen
$20 USD en 1 jour
5,0 (10 commentaires)
4,4
4,4
Avatar de l'utilisateur
salām Deliverables: - Final high resolution design files in adobe illustrator or any other popular graphic design software of your choice - Final high resolution print-ready PDF version of the design - All the source files (PSD, AI, Vector, etc.) Process: 1. I will provide the invitation text, color palette, and project details. 2. You will create two different design concepts for the invitation card for me to choose from, which will include a color palette, typography, design elements, and overall concept. 3. I will review the concepts and provide feedback on which concept I would like to go with 4. You will refine the design for the selected concept and provide the final deliverable files timeline: - 2 days to provide initial 2 design concepts - 3 days to refine design - 1 day to submit final files Payment terms: I agree to pay the fee mentioned upon successful completion of the project. If this project sounds like a good fit for you, please feel free to reach out to discuss further. Thank you for your time and consideration. Best regards, Giáp Văn Hưng
$30 USD en 7 jours
5,0 (15 commentaires)
3,8
3,8
Avatar de l'utilisateur
Certainly! You're on the correct bid. I've thoroughly reviewed all the project details and descriptions related to project "to create a wedding invitation cards " Allow my work to articulate on your behalf and save you valuable time. If I'm fortunate to capture your interest, please don't hesitate to contact me. We can arrange a 10–15 minute discussion to cover everything. ;) Check out my Portfolio & Reviews: ⭐ https://www.freelancer.com/u/farhatwajahat96?, Let's discuss this in detail via chat
$15 USD en 1 jour
5,0 (3 commentaires)
3,2
3,2
Avatar de l'utilisateur
فى البدايه .. زى ما بيقولو المصريين ( ألف مليون مبروك ) ... طبعا انا قريت و فهم حضرتك عايز أيه بالظبط و أنا حابب جدا و متحمس إنى أصمملك دعوه كارت الزفاف بشكل شيك أوى و جميل و كمان هيبقى لغه التواصل بينا سهله لانى مصرى و معاك فى أى تعديل أو تظبيط لحد ما تبقى مبسوط على الأخر .. بس بشرط واحد (متنساش تعزمنا معاك فى الفرح ) وربنا يتمم على ألف خير
$12 USD en 1 jour
5,0 (2 commentaires)
2,4
2,4
Avatar de l'utilisateur
Hi there! I’m Lamia. I’ve been in this field for more than 10 years. • Professional in Microsoft PowerPoint, Word, Photoshop and Illustrator. • Ability to finish projects before deadlines. • Kindly send me what’s required and provide me with a sample for a preferred layout. • Communication will be available till your needs are met.
$30 USD en 1 jour
5,0 (1 commentaire)
0,8
0,8
Avatar de l'utilisateur
Hello, Professional! I’m interested in your project. I’m niche in packaging and branding design. I hope we can work together for this project. If you have any questions, feel free to contact me. Thank you. Regards, Azfar.
$30 USD en 7 jours
0,0 (0 commentaires)
0,0
0,0
Avatar de l'utilisateur
Hello akh, I am ready to be a part of your life history by helping you make your wedding invitations. I have an example of an invitation design that I have worked on.
$20 USD en 7 jours
0,0 (0 commentaires)
0,0
0,0

À propos du client

Drapeau de EGYPT
Cairo Governorate, Egypt
0,0
0
Membre depuis déc. 5, 2023

Vérification du client

Merci ! Nous vous avons envoyé un lien par e-mail afin de réclamer votre crédit gratuit.
Une erreur a eu lieu lors de l'envoi de votre e-mail. Veuillez réessayer.
Utilisateurs enregistrés Total des travaux publiés
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Chargement de l'aperçu
Permission donnée pour la géolocalisation.
Votre session de connexion a expiré et vous avez été déconnecté. Veuillez vous connecter à nouveau.