En cours

làm cho dự án khoa học kỹ thuật

Décerné à:

khacnguyen990

Chào mình có thể giúp bạn đấy. Nếu sau này có gì nhờ thì có thể mình sẽ làm free cho đấy. Hợp tác vui vẻ nhé

%selectedBids___i_sum_sub_7% %project_currencyDetails_sign_sub_8% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0

3 freelance font une offre moyenne de $55 pour ce travail

RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(1 Évaluation)
0.0
NNhatthong

Khac tri giới thiệu cho mình nè :) ,những hình còn lại mình có thể làm được .

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0