Fermé

Thiết kế chrome extension kết hợp tensorflow

1 freelance fait une offre moyenne de $1500 pour ce travail

RachitGroup

⭐⭐⭐⭐⭐ Xin chào, tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể thực hiện dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi có Xếp hạng 5 sao⭐⭐⭐⭐⭐ trong Fr Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(2 Commentaires)
3.1