Fermé

Làm việc nhập liệu

8 freelance font une offre moyenne de $26 pour ce travail

haleem0786

i have more than 6 years experience of data entry and worked on multiple software. i have also good command over Ms excel, word, PDF conversion,web search and web scraping as [login to view URL]

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(16 Commentaires)
3.7
usmancheemaibm

Chào, Tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong bảng tính tôi có thể làm với các công thức và hàm và cũng tạo một biểu mẫu người dùng để thêm, tìm kiếm dữ liệu dễ dàng và cũng có thể tạo bảng điều khiển nếu bạn muốn. CẢM ƠN Plus

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
HumeraMohsin

I work towards providing reliable and 100% satisfactory services including PDF to excel/word, spread sheet creation and PowerPoint presentation. I am expert to attach pictures in Word document as well as PowerPoint pre Plus

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
Meocuttai

Xin chào. Tôi là một nhân viên công sở nhưng có rất nhiều thời gian nhàn rỗi. Tôi có thể nhập dữ liệu, xử lý và phân tích dữ liệu. Rất mong được hợp tác với bạn

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0
ngvuhoa898

I have good healthy, good skills in data entry. I am capable of typing 40 words per minute. I have a lot of free time and be amazed of this work.

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
duongvan000

Tôi có thể nhập thông tin dữ liệu qua Word và Excel. Khai thác dữ liệu cần và đủ. Tôi có thể hoàn thành tốt công việc được giao.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0
nguyetanh0820

I will finish the project in the least time and with the best quality. Just send me the detailed request for task.

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0
kollholl1

- Làm việc rất nhiều trên excel - Biết nhiều kỹ năng, và kiến thức hỗ trợ cho việc làm tốc độ cao. - Mong có thể giao lưu và nhận thêm các dự án sau dự án. - CÓ thể trao đổi kinh nhiệm và học hỏi thêm

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 0 jours
(0 Commentaires)
0.0