Fermé

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Và đóng code Ami .Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu. NGÂN SÁCH $200-500 USD

2 freelances font une offre moyenne de 440 $ pour ce travail

hussainmuzammal4

Mình cần một code AFL cho AmiBroker nhằm mục đích xuất một vài dữ liệu trực tiếp ra google sheet. Và đóng code Ami.Bạn nào thông thạo ngôn ngữ AFL vui lòng trao đổi để nắm rõ hơn các yêu cầu. Assalam-o-Alaikum ⭐⭐⭐Hi! Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 6 jours
(15 Commentaires)
5.1
BecaHoang98

Xin chào. Bản thân tôi nhận thấy mình đủ khả năng và có rất nhiều thời gian để có thể hoàn thiện dự án một cách nhanh nhất có thể. Xin hãy tin tưởng tôi

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0