Fermé

viết kịch bản phim

6 freelances font une offre moyenne de 956 $ pour ce travail

mipnt30

Xin chào, Tôi sẽ đmar bảo rằng tôi có đủ khả năng để nhập liệu và đánh máy 1 cách chính xác nhất. Nếu bạn nhận tôi, tôi sẽ có tòn trách nhiệm đối với công việc được giao. Hãy chat với tôi để chúng ta cùng trao đổi thêm Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0
Miketidwell555

Xin chào, tôi đã đọc qua dự án của bạn về kịch bản phim và tôi muốn làm việc với bạn về dự án này. Vui lòng gửi cho tôi một tin nhắn để chúng ta có thể thảo luận thêm. Trân trọng; Mike Tidwell

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0
Udayveersingh000

skill set is a perfect match for the job requirements. In particular, my data skills and managerial experience make me an ideal candidate for the position

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0
Webormski

Với đội ngũ chuyên nghiệp của chúng tôi, chúng tôi có thể phục vụ bạn mà không có giới hạn. Nếu muốn, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi trên WhatsApp. +905427672383

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0
Vannam212

Xin chào, Tôi học IT. Tôi tự tin sẽ hoàn thành công việc. Hãy liên hệ với tôi để trao đổi thêm về công việc. Cảm ơn.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 4 jours
(0 Commentaires)
0.0
thanhtien232

Mình đã từng viết kịch bản, có kinh nghiệm trong việc làm phim và đặc biệt là edit video. Mình có thể giúp bạn, liên hệ zalo: 0908622876

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(0 Commentaires)
0.0