Terminé

Machine learning

Job Description:

Tôi cần tìm một bạn support tôi check lỗi mô hình AI dự báo giá cổ phiếu.

Compétences : Machine Learning (ML), Python

Concernant le client :
( 1 commentaire ) Hanoi, Vietnam

Nº du projet : #34250063

Décerné à:

YaqoobKiyani

Xin kính chào Quý khách hàng thân mến. Tôi đã hiểu nhu cầu dự án của bạn và sẵn sàng thực hiện nó kịp thời. Tôi là một kỹ sư phần mềm và một nhà lập trình python. Các bản sửa đổi không giới hạn sẽ được giải trí. Mong đ Plus

%selectedBids___i_sum_sub_7% %project_currencyDetails_sign_sub_8% USD en 3 jours
(1 Évaluation)
0.8

4 freelances font une offre moyenne de 19 $ pour ce travail

tadinhkien

Greetings! How are you today? Thanks for posting this job. I have checked your project description. ✅I'm AI engineer also Developer with 6+ years experiment.✅ I am very familiar to Deep learning such as Tensorflow an Plus

%bids___i_sum_sub_32% %project_currencyDetails_sign_sub_33% USD en 1 jour
(146 Commentaires)
6.0
heverevent22

hi, there! I am a mathematician expert and have received master degree. I have main skills such as machine learning, deep learning, Data analysis, python, Matlab, Statistics and so on. I will start immediately and comp Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 2 jours
(0 Commentaires)
0.0