Fermé

Oprogramowanie Windows Universal App w języku C#

Potrzebuje pomocy przy projekcie. Chodzi o alikację typu Windows Universal App na Raspberry Pi 3 z systemem Windows Iot. Projekt polega na symulacji pewnych danych (może to być aplikacja typu WPF, bądź Windows Forms) na komputerze, następnie przesłanie ich do aplikacji UWP na Raspberry (tutaj dowolność- UDP, TCP...). Co do interfejsu graficznego aplikacji - tutaj nie wymagam niczego skomplikowanego. Chodzi głównie o logikę w C#. Aplikacja powinna mieć charakter prototypowy.

Compétences : Programmation C#, XAML

en voir plus : visual studio 2015 android development, visual studio android app tutorial, xamarin c# tutorial, visual studio android app development, visual studio android development c#, visual studio 2015 android c#, c# android development, c# android visual studio, windows universal app, windows todo app, windows mobile app skin, read text file output windows gui app, convert windows form app aspnet server controll, spectrum analyzer windows mobile app, visual windows forms app, windows mobile app myspace, visual 2008 windows form app, windows myspace app, windows mobile app wanted, using ffmpeg windows desktop app

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Poland

Nº du projet : #14887729

6 freelance font une offre moyenne de zł62/heure pour ce travail

MetaoriginLab

Me and my team has 6 years of experience into Mobile App Development especially on XAMARIN. Since we have developed over 1000 Apps, Can very well execute this Project and can start immediately.

zł74 PLN / heure
(0 Commentaires)
0.0
FutureTechno1

Hi there, I’d like to be considered for your job position. I’m a Web Developer with a strong background developing with back end & front end. For 5+ years I’ve worked in Development and so I am accustomed to workin Plus

zł66 PLN / heure
(0 Commentaires)
0.0
zł66 PLN / heure
(0 Commentaires)
0.0
Webtechballoons

Hello Sir, We are expert in C# Programming. I have read your requirement and understood that you are looking to hire an experienced developer to develop Windows Universal App in C #. We will happy to develop Win Plus

zł45 PLN / heure
(0 Commentaires)
1.4
zł77 PLN / heure
(0 Commentaires)
0.0
zł45 PLN / heure
(0 Commentaires)
0.0