Fermé

Làm việc nhập liệu

4 freelance font une offre moyenne de $264 pour ce travail

toan85

Minh co the lam moi viec ma ban muon. Trinh do minh la Master. Chuyen nganh cua minh la Kinh Te, moi linh vuc trong Kinh Te, va Cong Nghe Thong Tin.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 10 jours
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 3 jours
(0 Commentaires)
0.0
thanhthaob14

tôi có khả năng nhập liệu rất tốt. tôi có thể hoàn thành dự án trong 5 ngày. tôi làm công việc nhập liệu hằng ngày

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 5 jours
(0 Commentaires)
0.0
%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0