Fermé

asp.net mvc nhibernate

Nâng cấp hệ thống có sẵn theo một số yêu cầu của khách hàng

Sử dụng mô hình MVC, kết nối BD thông qua Nhibernate

Dự án đã chốt xong phần yêu cầu, thiết kế DB, chỉ cần bắt tay vào code

Compétences : ASP.NET, Programmation C#, MVC, Serveur SQL Microsoft, .NET

en voir plus : aruba asp net mvc, asp net mvc ajax popup, asp net mvc ajax vb, asp net mvc based cms, asp net mvc cms, asp net mvc collapse, asp net mvc commerce, asp net mvc create save csv file, asp net mvc css, asp net mvc css templates, asp net mvc developer karnatka, asp net mvc development, asp net mvc document management system, asp net mvc dynamic columns, asp net mvc extjs edit grid, asp net mvc forum creator, asp net mvc freelance job, asp net mvc freelancer uk, asp net mvc razor nhibernate

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Ho Chi Minh City, Vietnam

Nº du projet : #20255187

9 freelance font une offre moyenne de $544 pour ce travail

ask2itsolutions

We have good experience team in asp.net, mvc, angular, we can handle any small to big complex projects. Portfolio HelpDesk [login to view URL] admin[at][login to view URL], admin123 [login to view URL] Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 15 jours
(66 Commentaires)
8.1
abugosia

Hello, I'm Abu Gosia. I'm interesting in your project very well. I m quite well experienced in these jobs. Let's go ahead with me. Thanks

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 21 jours
(114 Commentaires)
6.4
ludwig333

⭐⭐⭐ Hello, Dear! ⭐⭐⭐ i am a full web developer with over 5 years on freelancer.com. ****SPECIAL very familiar with website design, Javscript, ASP.NET , .NET and C#, MVC, MSSQL ***** I have read your description and Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(2 Commentaires)
4.4
sapotacorp

Hello thanphong1102, I am highly proficient at building and customizing themes & plugins and also have an in depth understanding of PHP and its major CMS and frameworks. Our latest ASP.NET projects are: aws.miracles.v Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 9 jours
(6 Commentaires)
3.4
shingjin

Dear Client. Thanks for posting this job. I am very interested in your proposal. Because I have rich experience in this field. if you want me, I will do my best for you and your project. Please open chat and let's dis Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(6 Commentaires)
3.7
BlackEagle86

Hello, how are you? I am a talented app developer with full experiences I've just read your job posting and I'm very interested. I have experienced knowledge in every part of .NET,C# Programming,MVC,ASP.NET,Microsoft S Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0
RachitGroup

Xin chào, Tôi đã đọc qua các chi tiết công việc của dự án của bạn và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong đó. Tôi cung cấp - - Dịch vụ 24x7 cho khách hàng c Plus

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0
trungnguyn

Mình đã làm mảng .net mvc được 8 năm. Nếu bạn có nhu cầu thì trao đổi cụ thể hơn. Giá cả thương lượng.

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0
leviet89

Tôi có kinh nghiệm làm về dotnet, nodejs, ionic, javascript trong nhiều năm Hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu của bạn chỉ cần có rõ yêu cầu là được

%bids___i_sum_sub_35% %project_currencyDetails_sign_sub_36% USD en 7 jours
(0 Commentaires)
0.0