Fermé

Sáng tác nội dung

Tôi đang có dự án viết ý tưởng cho sữa bột dành cho người già từ 35-60 tuổi kiểu énua gold. Thời lượng TVC 30 giây

Compétences : Article Writing, Rédaction de contenu, Rédaction, Ghostwriting

Voir plus :

Concernant l'employeur :
( 0 commentaires ) Vietnam

N° du projet : #8487366